Geely Designstudio

År: 2017-2019

Uppdragsgivare: CEVT/Geely, Sophie Engqvist, Geely Lennart Stegeman, CEVT

Ort: Göteborg

Omfattning: 3500 kvm

Ombyggnation utav Geely Designstudio: Upphandling i samverkan, ABT06

På Valdemar Noréns Gata ute på Lindholmen ligger de gamla varvslokalerna, även kallade M1:an och M2:an Götaverken. Fastigheten byggdes 1946 och ägs och förvaltas utav Älvstranden Utveckling.

 

Efter tidigare uppdrag för Geely så kontaktades WH för att titta på en lokal i byggnaden M1:an som tänkt designstudio. I inledande skede fanns varken ritningar eller projektering på plats, utan arbetades fram gemensamt.

 

Arbete pågick i knappt 2 år och innefattade moment som utsågningar av rännor i 500mm tjock betongplatta om längder 24m långa och 3m breda för att förbereda plan- och riktskivor för modulering av nya bilmodeller.

 

Byggnationen av nya lackboxar innebar stora ventilationskrav och stort arbete runt kraftmatningen. I projektet ingick även en speciellt utformad belysningsanläggning för att tillgodose de extremt höga krav som hyresgästen specificerat.

 

Då uppdraget krävde stränga sekretessregler så tecknades avtal som reglerar dessa.