Renova

År: 2019-2020
Uppdragsgivare: Renova, Magnus Lundström
Ort: Göteborg
Omfattning: 4000 kvm

Ombyggnation utav Renova HK: Upphandling LOU, ABT06

Projektet innebar att på kortast möjliga tid riva befintliga kontorsdelar, ca 4000 kvm och därefter starta ombyggnationen.

 

En utav utmaningarna i projektet innebar kvarsittande hyresgäster, en utmaning som löstes med bra projektledning och lösningsorienterad platsledning.

 

Renova ville gå från gammalt traditionellt kontor, till ett kontor som dels andades nytt men också bjöd in till flexibla arbetsplatser.