Mejramen

År: 2021-2022
Uppdragsgivare: Klövern fastigheter, Lars Backman
Ort: Göteborg
Omfattning: 4000 kvm

 

Nyproduktion Mejramen: Upphandling samverkan, ABT06

I detta partnerprojekt har vi tillsammans med Klövern fastigheter byggt en kontorsfastighet om 4000 kvm.

 

En utav de största utmaningarna i projektet var markförhållanden. Fastigheten är placerad på ett område med väldigt sank mark, vilket innebar mycket geotekniskt arbete.
Idag finns det 5 km pålar på plats för att bära upp fastigheten.

WH Bygg är en del av WH Bolagen-koncernen