Sjölins gymnasium

År: 2019
Uppdragsgivare: Wallenstam, Christoffer Vershuur
Ort: Göteborg
Omfattning: 2500 kvm

Ombyggnation utav Sjölins gymnasium: Upphandling i samverkan, AB04

I denna centralt belägna fastighet har Sjölins gymnasium sin verksamhet. Lokalerna är en del av en kulturhistorik byggnad
vilket innebar bevarande krav och ett tätt samarbete med antikvarie.

 

Då projektet innebar ombyggnad av en skola så var tiden en stor utmaning. Projektet innehöll allt från byte av ventilationsaggregat till att förvandla en gammal aula till
en ny matsal med fyra stycken klassrum. Genom att bygga ett nytt entresolplan så kunde dessa nya planer förverkligas.

 

En stor och komplex ombyggnad som lyckades genomföras genom ett nära samarbete med konstruktörer, konsulter, hyresgäst och entreprenör.

WH Bygg är en del av WH Bolagen-koncernen