Wireless Car

År: 2021-2022
Uppdragsgivare: Platzer Fastigheter, Karin Olsson, Sweco
Ort: Göteborg
Beskrivning: Lokalanpassning, ombyggnad kontor
Omfattning: 6000 kvm

Ombyggnation utan Wireless Cars bef. kontor: Upphandling i samverkan, ABT06

På Vädursgatan 6 i Göteborg har Wireless car sitt huvudkontor. Hyresgästen sitter på stora ytor i byggnaden och beslutade sig för att göra en stor ombyggnation. Merparten av renoveringen innebar enbart ytskikt, men man önskade även en stor matsal-Lounge som skulle fungera som en oas för personalen.

 

WH Bygg fick uppdraget utan Platzer att i samverkan driva projektet.
Uppdraget pågick i ca 8 månader och innebar nya ytskikt på ca 6000 m2.
Ett utav projektets största utmaningar var kvarsittande personal, en utmaning som visade sig vara hanterbar både för entreprenören men också för hyresgästen.
En tät dialog mellan hyresgäst, fastighetsägare och entreprenör bidrog till ett lyckat projekt och en hyresgäst som idag sitter i nya fräscha lokaler.

WH Bygg är en del av WH Bolagen-koncernen