Om WH Bygg

WH Bygg grundades 1965 av kompanjonerna Tore Westerdahl och Ingemar Herbertson.

Engagemang, Kompetens och Gemenskap.

WH Bygg grundades 1965 av kompanjonerna Tore Westerdahl och Ingemar Herbertson. 1986 övergick bolaget till en ny ägarstruktur som ett dotterbolag till WH Förvaltning AB. 2011 fick bolaget sin nuvarande ägarstruktur som helägt dotterbolag till WH Bolagen AB.

Vi på WH Bygg lever genom våra värdeord Engagemang, Kompetens och Gemenskap. Med dem som grund driver vi också våra projekt i samma anda. Vårt engagemang syns innan projektstart där vi, tillsammans med uppdragsgivaren, tar sikte för att nå och överträffa de uppsatta målen för projektet. Under projektets gång kännetecknas vi av våra duktiga platschefer och projektledare som säkerställer kommunikation och kvalité i varje arbetsmoment.

WH Bygg är en del av WH Bolagen-koncernen