Vårt erbjudande

Ett komplett erbjudande inom bygg. Vi på WH Bygg lever genom våra värdeord Engagemang, Kompetens och Gemenskap.

Nyproduktion

WH Byggs erbjudande omfattar hela bygg och servicekedjan. I vårt affärsområde nyproduktion arbetar vi nära med våra beställare och investerare. Här utför alltifrån projekt i form av småbostadshus, till nyproduktion av kommersiella fastigheter.

ROT

Kärnan i WH Byggs verksamhet är ROT (Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad). I snart 60 år har vi arbetat med ROT-projekt i och runt Göteborg, i varierande storlek. Gemensamt för samtliga projekt är att beställarna tillhör den kommersiella sektorn.

Service

Under vår byggservice hamnar de något mindre uppdragen. Ombyggnadsprojekt som kräver en snabb uppstart och ett snabbt färdigställande. Med våra interna discipliner kan vi säkerställa korta ledtider i projekten. Det är också här som vår eftermarknad hamnar. Relationen är viktigt för oss på WH Bygg och därför vill vi att du som kund känner dig väl omhändertagen även efter utförd entreprenad.

WH Bygg är en del av WH Bolagen-koncernen