Geely Designstudio

År: 2017-2019

Uppdragsgivare: CEVT/Geely, Sophie Engqvist, Geely Lennart Stegeman, CEVT

Ort: Göteborg

Omfattning: 3500 kvm

Ombyggnation utav Geely Designstudio: Upphandling i samverkan, ABT06

På Valdemar Noréns Gata ute på Lindholmen ligger de gamla varvslokalerna, även kallade M1:an och M2:an Götaverken. Fastigheten byggdes 1946 och ägs och förvaltas utav Älvstranden Utveckling.

 

Efter tidigare uppdrag för Geely så kontaktades WH för att titta på en lokal i byggnaden M1:an som tänkt designstudio. I inledande skede fanns varken ritningar eller projektering på plats, utan arbetades fram gemensamt.

 

Arbete pågick i knappt 2 år och innefattade moment som utsågningar av rännor i 500mm tjock betongplatta om längder 24m långa och 3m breda för att förbereda plan- och riktskivor för modulering av nya bilmodeller.

 

Byggnationen av nya lackboxar innebar stora ventilationskrav och stort arbete runt kraftmatningen. I projektet ingick även en speciellt utformad belysningsanläggning för att tillgodose de extremt höga krav som hyresgästen specificerat.

 

Då uppdraget krävde stränga sekretessregler så tecknades avtal som reglerar dessa.

WH Elektriska är en del av WH Bolagen-koncernen