Vårt erbjudande

WH Rör har ett komplett erbjudande inom VVS. Våra dagliga projekt omfattar nyproduktion, lokalanpassningar och renovering av befintliga installationer.

Ny- & ombyggnation

WH Rör hjälper till med alla typer av installationer inom värme/kyla och sanitet - stora som små. Där det är möjligt optimerar vi system för att minska vatten- och energianvändning. Utöver det ser vi till att hitta smarta lösningar, som fungerar utan avbrott, vid både ny- och ombyggnation. Några typiska projekt är stora entreprenader, lokalanpassningar, ROT-renoveringar och strukturprojekt.

Service

Vi utför löpandes underhåll för fastighetsägare, industrier och BRF:er utifrån kundanpassade serviceavtal. Vanliga serviceuppdrag omfattar värmesystem, injusteringar och jourärenden. Våra duktiga rörläggare utför allt från köksblandare och vattenlås, till rördragning, koppling av tappvatten och avlopp.

Rådgivning / projektering

WH Rör har en samlad expertis och många års erfarenhet. Tillsammans med kund hittar vi alltid optimala lösningar. Vid större projekt hjälper vi till med projekteringen för att dels energioptimera men också för att kostnadseffektivisera.

Samtliga montörer på WH Rör är utbildade och certifierade enligt Säker vatten

Säker vatten

Samtliga montörer på WH Rör är utbildade och certifierade enligt Säker vatten. Lagar och regler förändras kontinuerligt därför kan du som kund alltid känna dig säker när du anlitar WH Rör och våra certifierade montörer.

www.sakervatten.se

WH Rör är en del av WH Bolagen-koncernen