Vårt erbjudande

WH Ytskikt Golv är specialister på alltifrån renovering av äldre golvbeklädnad till rådgivning och montering av nya golvskikt. Vi är ett sammansatt team där kompetens och laganda kännetecknar oss. Tillsammans installerar vi mer än 50.000 kvadratmeter golvbeläggningar per år. Kombinationen av engagemang, kompetens och rätt material på rätt plats gör detta möjligt.

Ny- & ombyggnation

Varje år installerar vi runt 50.000 kvadratmeter nya golv för våra kunder i, och runt omkring Göteborg. Projekten omfattar allt ifrån mindre ombyggnadsprojekt till större nyproduktioner. För privata fastighetsägare och byggföretag i olika projektfaser.

Service

Vi har många kunder, bland andra Göteborgs Stad, SGS och Förbo, som valt att teckna fleråriga avtal med oss. Uppdragen vi utför är oftast av mindre omfattning och sker då i bostadsmiljöer och på ytor med kvarsittande hyresgäster.

Hållbarhet

Vi hjälper och vägleder våra kunder till smarta och miljövänliga val. Att, exempelvis, restaurera befintliga linoleumgolv är idag fullt möjligt, med nyinstallation-känsla. Utöver detta är vi anslutna till Golvbranschens golvåtervinning och tankar våra bilar med HVO 100.

På senare år har valen utav golv blivit allt viktigare för dig som kund, och alternativen för nya spännande golv har blivit enorma. Därför vägleder vi dig i alternativen linoleum, textil, parkett, parkett slipning och våtrumsgolv.

Auktorisationer / Behörighet

WH Ytskikt Golv är ett auktoriserat golvföretag, både för ‘torra’ golv (Golvbranschen) och våtrumsinstallationer (GVK). Detta för att säkerställa kompetensen på våra montörer och således leveransen till våra kunder. Vi lämnar alltid kvalitetsstämpel och dokumentation på våra utförda uppdrag.

WH Ytskikt Golv är en del av WH Bolagen-koncernen